Trucovna

Obsluha s části učitelského sboru - 1.pol. 20. století

Bývalá restaurace Trucovna

V Mníšku bylo, díky jeho historickému postavení průjezdního sídla na Zlaté stezce, množství hostinců. Řada se jich uchovala a následně vznikala i v dalších stoletích. O některých se můžete více dozvědět v této záložce.

Restaurace Trucovna stávala pod východní zámeckou zdí nad bývalým zámeckým pivovarem (dnes Restaurace U Káji Maříka).

Budova v 2. pol. 20. století

Hospodářské využití budov Trucovny

V druhé polovině 20 století řada soukromých hospod zanikla a jejich prostory dostaly nové využití. Buď jako obytné prostory (hospoda U kalinky) nebo jako místa jiných provozoven (U koruny, U černého koně).  Restaurace Trucovna připadla statku a v hospodářské budově se uchovávalo seno. Následně byly obě budovy zbourány a dnes je na jejich místě trafostanice.