Mníšecké otázky

V historii dávné i nedávné jsou příběhy, situace a události, které utvářely Mníšek a jeho okolí. Pojďme se na některé, formou otázek, podívat. Připravili jsme vám 2x šest dotazů, při jejichž zodpovídání si můžete takovéto záležitosti připomenout. V každém čísle Zpravodaje budou zveřejněny  dvě otázky z historie Mníšku pod Brdy. Můžete na ně v avizovaném termínu odpovědět na mail bilek@bilci.cz. Postupně budeme odpovědi zaznamenávat a nejúspěšnější řešitel se může těšit na domluvenou individuální prohlídku mníšeckého zámku. V červnu uspořádáme podvečerní setkání, kde jednotlivé události více rozvineme.

Pro zájemce, kteří se nemohli dostavit na naše setkání, uvádíme u jednotlivých otázek krátké odpovědi.

První sada otázek září 2022

1) V kterém roce byla zničena většina bunkrů "pražské čáry" kolem Mníšku?

Během roku 1939

2) Jak se jmenuje hlavní ženská postava filmu "Černý plamen" natočeného podle scénáře F.X.Svobody?

Daniela

Druhá sada otázek prosinec 2022

3) Kterého dne byly slavnostně zapáleny hrudkovací pece v bývalém podniku Železnorudné doly a hrudkovny v Mníšku? 

V sobotu 1.října 1955

4) Jak se jmenoval význačný režisér a ochotník mníšeckého divadelního spolku působící zde od 30.let do 60. let?

František Želina

Třetí sada otázek leden 2023

5) Kde byla první požární zbrojnice na Mníšku? (na obrázku současná zbrojice v době otevření)

V prostoru pod kostelní zdí

6) Odkud vyjel poprvé Československý Pony Express?

Od hospody ve Stříbrné Lhotce (r.1985)

Čtvrtá sada otázek březen 2023

7) Pod kterou z věží zámku najdete základní kámen, který nechal spolu se svým šestiletým synkem a osobním kaplanem položit v roce 1656 Servác Engel z Engelsflussu?  

Pod hodinovou věží

8) Na kterou událost z roku 1943 upomíná pomníček nad Čisovicemi?

Zastřelení Jana Čerstvého gestapem

Pátá sada otázek duben 2023

Kdy byla prodána mníšecká synagoga?

r. 1935

Kdy a kde se promítalo na Mníšku první filmové představení?

18.5.1933 v hospodě U koruny