F.X.Svoboda

Hlavní oslavy ovšem probíhaly až druhý den: „Neděle 26. října věnována hlavním oslavám. Dopoledne scházeli se hosté, spisovatelé, na náměstí byl koncert. O 2. hod. odp. před školní budovou seřadily se školní dítky se svými učitely, veškeré spolky, a průvod ubíral se v čele s oslavencem k rodnému jeho domu. Na tribuně, která byla postavena před domkem, promluvil redaktor a spisovatel Frant. Sekanina, po něm básník F.X. Procházka. Starosta města Minařík převzal desku v ochranu. Národními hymnami zakončena zdařilá slavnosť.“


V Pražské ulici č. p. 23 se nachází dům, ve kterém se 25. října 1860 narodil František Xaver Svoboda. I když se záhy z Mníšku odstěhoval do Prahy, kde zůstal bydlet a pracovat natrvalo, tak se do svého rodiště rád vracel a ve 30. letech 20. století si v Kamenném nechat postavit vilu, kde trávil léto. Jako spisovatel byl za 1. republiky čtenáři i filmovými diváky velmi oblíbený. Velké úcty požíval, jako slavný rodák, také u obyvatel a radnice Mníšku, kterou mu prokazovali ještě za jeho života. V roce 1930 po něm bylo pojmenováno hlavní mníšecké náměstí, o 11 let později mu v parčíku pod kostelem postavili sochu.

V roce 1924 mu obec odhalila na jeho rodném domě, u příležitosti jeho 64. narozenin, pamětní desku a sláva to byla veliká, jak o tom hovoří i mníšecká kronika: „Ve dnech 25.-26. října pod protektorátem obec. zastupitelstva a všech korporací, místní školní rada odhalila desku svému rodáku F.X. Svobodovi, spisovateli na jeho rodném domě. Dům nalézá se u státní silnice naproti hostinci u České Koruny a patří nyní rolníku Orlowskému….Po proslovech odevzdal starosta obce Vojtěch Minařík oslavenci diplom.“


Dílo F.X. Svobody

Podle knih F.X.Svobody byly natočeny dva filmy:
Poslední Mohykán a Roztomilý člověk.Oslavy r. 1930

„V tomto roce 16. a 17. srpna 1930 Okrašlovací spolek slavil spolu s obec. zastupitelstvem a všemi spolky 70té narozeniny svého rodáka spisovatele F.X. Svobody. V sobotu 16. srpna sehráno divadlo od mistra Svobody „Na Boušínské samotě“. V neděli 17. srp. ráno budíček dopoledne koncert na náměstí, odp. průvod zúčastněných korporací a přátel oslavencových v čele s oslavencem, kde u slavobrány proti ulici k nádraží po slavnostních proslovech, odevzdán sad nově zřízený a pojmenovaný sadem F.X. Svobody, veřejnosti. Kromě toho na oslavu 70tiletých narozenin pojmenovalo obecní zastupitelství velké náměstí – náměstí Svobodovo.“