Zahrádkáři

Krátká historie

Zahrádkářská organizace byla v Mníšku založena ustavující schůzí 30. března 1958 na místním národním

výboru za účasti 28 zájemců a patřila tak k nejstarším v okrese Praha západ. Na této schůzi bylo, mimo

jiné, doporučeno jednat o spolupráci a zapojení zahrádkářského kroužku ROH n.p. Hrudkovny Mníšek

do nově vzniklé organizace. Prvním předsedou se stal František Martínek, ředitel školy v.v.

Nová místní pobočka sdružovala zahrádkáře v osadě Pod Skalkou, Pod hřištěm a zahrádkáře u rodinných

domů a chat. Organizace vykazovala rozsáhlou činnost a stávala se stále známější v širokém okolí svými

výstavami ovoce i květin, na které přijížděly i autobusové zájezdy. Zahrádkáři často pořádali ukázky

roubování stromů, jejich řezů, pomáhali při výsadbě zeleně a její údržbě ve městě. Pořádali také zájezdy

se zahrádkářskou tématikou, které se těšili zájmu nejen zahrádkářů.

Později se svaz zahrádkářů rozšířil o osady U rybníčka, sídliště a Oboru, obhospodařovaná plocha tak

činila 82 970 m2 .

Přes veškeré snahy výboru ČSZ nebyly nikdy pozemky, které byly zahrádkářům pronajímány prodány do

vlastnictví nájemců, a tak změnami územního plánu došlo k zániku osady Pod Skalkou, která ustoupila

výstavbě rodinných domů a ostatní zbylé pozemky určené pro zahrádky již pronajímá přímo město

osobám s trvalým bydlištěm v Mníšku pod Brdy, které nemají jinou vhodnou nemovitost, která by mohla

sloužit k zahrádkářské činnosti.

z podkladů spolku vypsala Věra Landová