Skaut

Krátká historie mníšeckého střediska

Historie skautského hnutí v Mníšku pod Brdy sahá až do předválečných dob. Podle dopisu bratra Jiřího Karla určitě existoval katolický skautský oddíl v roce 1939 s klubovnou na faře. První násilné ukončení činnosti postihlo středisko, stejně jako celé skautské hnutí v Československé republice, 10.července 1940, na letních táborech.

Od roku 1945 se na Mníšku opět skautovalo a navázalo se na předválečnou tradici. Klubovna byla na faře a zároveň byla k dispozici chata (srub) mezi Kytínem a Chouzavou. K datu 28.10.1947 je datována inventární kniha loutkového odboru Junáka. Skauti si tímto způsobem, mimo jiné, přivydělávali na výstroj a další potřebné věci. Po únoru 1948 skauti opět přišli o veškeré vybavení i možnost prezentovat svůj pohled na výchovu mladých lidí.

Někdy v dubnu roku 1968 se uskutečnilo setkání v bývalém klubu n.p. Kovohutě Mníšek,kde se projednávala možnost znovuobnovení Junáka.Této schůzky se zúčastnili:Václav Zykán, Miroslav Dub, Jan Štamberk, Jiří Oktábec, Boris Bartoš, Aleš Vondráček, J.Musil, Oldřich Slavík a další. Okamžitě začal pracovat chlapecký oddíl pod vedením V. Zykána, který se v létě stal vedoucím celého střediska. Po prázdninách se utvořili další dva oddíly a to dívčí, který vedla Jarmila Vodenková a oddíl vlčat, který vedl Miroslav Dub s Oldou Slavíkem. V létě se uskutečnily dva tábory v Dublovicích - chlapecký a dívčí. Po prázdninách se středisko rozrostlo. Klubovna byla v suterénu vily SIALIA (dnes sídlo městské knihovny).Další tábor byl v Rosovicích.Byli to vlastně dva tábory vedle sebe, chlapecký (vedoucí br.Dub) a dívčí (vedoucí ses. Vodenková). Bohužel opět došlo k nedobrovolnému ukončení. Na jaře r.1971.se konala v Příbrami slučovací konference, kde byl Junák sloučen s organizací Pionýr a tím de fakto zrušen.Následně byla předána i klubovna a ostatní majetek střediska (stany, plachty, vybavení kuchyně…).

Po listopadu 1989 byla 12.prosince svolána schůzka na obnovení činnosti Junáka v Hasičské zbrojnici.Této schůzky se zúčastnili:bři.Zykán, Dub, Zemánek, Beldík, Mysliveček, Králík, Slavík, Pinc a ses. Štamberková. První schůzky se konaly díky hasičům právě v této jejich zbrojnici. Několik dalších schůzek bylo v klubovně rybářů v Lipkách(dnešní sídlo Junáckého střediska) a další pak v některé z kluboven kulturního střediska v Lipkách (která byla právě volná).Na jaře 1990 nám město propůjčilo dům č.p. 37 na náměstí pro střediskovou klubovnu. V této době se také objevil projekt tzv. skautské rezervace v prostoru Zadního rybníka, která by navazovala na stávající (tehdy fungující) rekreakční zařízení ministerstva národní obrany a sloužila by skautům z celé republiky jako zázemí pro jejich akce. K realizaci velkorysého plánu však nedošlo a místo ztratilo postupem času svůj původní potenciál. V počátku 90.let mělo mníšecké středisko také kolem stovky členů. S prodejem domu, ve kterém jsme měli klubovny, do soukromého vlastnictví jsme se přesunuli do nynějších prostor nad kulturním střediskem. Od léta 1990 se každoročně pořádají letní tábory většinou střediskového charakteru.