Dolování

Odkazy k tématu

Důlní díla a poddolované území - mapa České geologické služby

Báňské mapy - mapa České geologické služby

Historie města Mníšek pod Brdy pamatuje těžbu železné rudy z ložiska pod nedalekou Skalkou, těžbu zlata z žilek pod Zlatým vrchem a poměrně rozsáhlý průzkum ložisek uraninitu poblíž Mníšku. 
O dobývání nerostných surovin poblíž Mníšku se lze podrobně dočíst v této publikaci