Zámek

Zámek

Skalní ostroh nad jedním z rybníků, v těsné blízkosti rozlehlého tržiště (náměstí) - to bylo místo, kde vždy stávala zpočátku útočištná tvrz na Zlaté stezce, později lovčí hrádek panovníka, za Mitroviců pak menší zámek.

Po devastaci Mníšku v třicetileté válce staví na základech tohoto zámečku nový majitel panství Servác Ignác Engel z Engelsflussu honosný a veliký zámek ve slohu pozdní holandské renezance. Na přípravě stavby pracovala celá skupina tehdejších výtvarníků a kumštýřů za vedení hlavního projektanta slavného stavitele Anselma Luraga.

Ani na vlastním provedení stavby Engel nešetřil, z Prahy pozval známého stavitele pražských paláců Martina Reinera, pod jehož přímým dozorem vyrostla během let 1656 - 1672 mohutná stavba s třemi nárožními věžemi a vnitřním dvorem.

Slavnostní poklep na základní kámen provedl Servác Engel symbolicky na den sv. Serváce 13. května 1656 se svým synem Servácem.

Na takovou rozlehlou stavbu nestačili místní řemeslníci, kterých ostatně bylo po válce v Mníšku nepatrně. Engel přizval ke stavbě dělníky zdaleka, na stavbu složitého a velkého krovu mistra tesaře Tomáše Vogla, který pro postavení krovů zkonstruoval zvláštní jeřáb.

Pravou rukou stavitele Reinera byl polír Johann Oher, Moravák, který se v Mníšku pak trvale usadil.

Celé skupiny umělců dotvářely vzhled stavby. Kamenná ostění dveří a oken a krby byly od italského kameníka Batisty Pozzo, překrásné štuky od Antonia Travelliho. Engel si dal zvlášť záležet na kamenném vstupní portálu (1671) od plzeňského Sebastiana Bossarta.

Všichni tito lidé, sehnaní z celých Čech i ciziny bydlili během stavby v Mníšku, sžili se s místním obyvatelstvem, někteří byli kmotry při křtech mníšeckých dětí a několik z nich se v Mníšku oženilo.

Malířské práce v zámku prováděl malíř Fabián Harovník (výzdoba zámecké kaple a voluty na vnitřních stěnách zámku. Oltářní obrazy v kapli maloval Karel Škréta. Byla to tedy stavba nákladná, ale Engel na svém životním díle nešetřil. Byl však jinak výborný hospodář a ekonom, dodnes se v zámecké kronice z té doby zachovaly jeho vlastnoruční zápisy všech výdajů (i drobných) s patřičnými poznámkami.

Stavba bylo dokončena v r. 1672 a dva roky nato jeho zakladatel Servác Engel z Engelsflussu umírá.

Zámek byl obnovován pak v roce 1910 - 1911 architektem Blechou. Po konfiskaci v roce 1945 byl určen pro archivní účely ministerstva vnitra, které provedlo novou krytinu a měděný kryt zámeckých věží (1974 - 1975). Dnes je v majetku Krajského ústavu památkové péče a je systematicky opravován s cílem vytvořit zde regionální expozice Středočeského kraje.

autoři: Miloš Veselý, Jarmila Balková; z knihy Mníšek pod Brdy, historie - příroda - lidé; ROREJS 2002