Náměstí

Náměstí 

Současná podoba náměstí se utvářela v 17.století po třicetileté válce, kdy byl Mníšek kompletně vypálen a vypleněn. Původní dřevěné domy byly nahrazeny zděnými. Mezi prvními zděnými  domy se uvádí současná restaurace Velká v dolní části náměstí, kde bydlel po dobu přestavby tvrze na zámek hrabě Servác Engel z Engelsflussu. Teprve v 18.století přibyl mezi domy kostel (1756) sv. Václava a roku 1868 byl dotvořen hranolovou zvonicí v průčelí.